homeonderzoekbeelddenkenbulletwerkwijzebulletbiografiebulletkostenbulletcontactWerkwijze

Voor de testdag ontvangt Anneke graag per e-mail een ontwikkelingsbeschrijving van uw kind tot nu toe, plus persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, groep, school, gezinssamenstelling, hobby’s). Dit werkt als een intake. Ze kan zich dan alvast inlezen.

Het kind hoeft geen lessen te missen als de test op een zaterdag of in de schoolvakantie wordt gedaan. Er kan ook op andere dagen worden getest: veel slimme leerlingen vinden een test een welkome afwisseling in hun schoolweek. Een morgen lessen missen op school is vaak geen probleem. Gesprekken met ouders worden zo veel mogelijk gehouden onder schooltijd of telefonisch op een avond.

De testdag zelf begint met een korte kennismaking en uitleg over de test. Tijdens het afnemen van de test bent u van harte welkom om in de kamer ernaast te blijven, voorzien van koffie en thee. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld het centrum van Amersfoort te bezoeken (dit is op loopafstand). De test neemt ruim 2 uur in beslag. Tussendoor last Anneke een pauze in om even iets te drinken, met wat lekkers erbij. Ze vindt het belangrijk dat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt.

Na de test maakt Anneke een afspraak om in de week erna de uitkomst te bespreken. Op de testdag zelf mailt zij al de IQ-score door; het uitgebreide verslag reikt zij tijdens de bespreking in tweevoud uit.

Bij een vermoeden van beelddenken wordt er altijd een WISC-III afgenomen. Meestal wordt daaruit al duidelijk of het kind inderdaad een beelddenker is. Mocht er toch aanvullend onderzoek nodig zijn - didactisch, met het wereldspel of oefening met de leermethode ‘Ik leer anders’, dan bespreekt Anneke dit met u tijdens de verslagbespreking van de WISC-III.

Bureau 130 is verplicht een duidelijke kopie van een document met het burgerservicenummer van iedere cliënt in de administratie op te nemen. U kunt dit bij uw eerste bezoek meenemen.

 
 
 
 
Bureau 130 test en advies   /   't Zand 17   /   3811 GB Amersfoort   /   info@bureau130.nl