Intelligentieonderzoek

WISC -V-NL *

De WISC-V is een individueel af te nemen test voor een uitgebreid onderzoek naar de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

De WISC-V beschikt over primaire indexscores voor specifieke cognitieve gebieden: verbaal begrip, de visueel ruimtelijke index, de fluid redeneren index, de werkgeheugen index en de verwerkingssnelheid index. Verder komt er een totaal IQ uit naar voren. Bij deze test is het belangrijk om niet alleen uit te gaan van het getal wat bij het totaal IQ op de testdag naar voren is gekomen maar vooral ook te kijken naar het betrouwbaarheidsinterval waarbinnen het totaal IQ ligt. Een kind functioneert rond dit totaal IQ, soms er net iets onder, soms er wat boven afhankelijk van de omstandigheden op het moment dat het kind met de opdracht bezig is. Ook zijn er nog aanvullende indexscores zoals de Non-verbale index en de Algemene vaardigheidsindex.

KIQT+
De KIQT+ is een speciaal ontwikkelde test voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Meer informatie over deze test kunt u vinden op de website van Scaliq. Deze test duurt ongeveer anderhalf uur, De exacte tijd is moeilijk aan te geven, dit is afhankelijk van de tijd en de pauzes die het kind nodig heeft.

De keuze voor de WISC-V of KIQT+ wordt in overleg met de ouders gemaakt en hangt af van de voorkeursinformatieverwerking van het kind (meer talig of visueel sterk) en de onderzoeksvraag. 

Onderzoek naar informatieverwerking

Als een kind een beelddenker is, wordt dit meestal direct duidelijk bij het afnemen van de WISC-V, eventueel aangevuld met enkele subtestjes uit de WISC-III en/of het wereldspel.