Intelligentieonderzoek

WPPSI-III-NL
De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) is een intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden t/m 7 jaar en 11 maanden. De test is in 1967 ontwikkeld door de vooraanstaande Amerikaanse psycholoog David Wechsler, bekend van de WISC (voor kinderen van 6 t/m 16 jaar) en de WAIS (voor volwassenen). De WPPSI-III-NL is een herziene uitgave waarin zowel voor Nederland als voor Vlaanderen normtabellen zijn opgenomen. De test is hierdoor valide en betrouwbaar.

WISC-III *
De Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar. De test bestaat uit dertien onderdelen. Zes daarvan doen een beroep op de taal-denkontwikkeling: het kind krijgt mondelinge vragen voorgelegd. Hiermee wordt de verbale intelligentie in kaart gebracht. Bij de overige zeven onderdelen gaat het om werken met concreet materiaal, zoals puzzels en blokjes. Hiermee wordt een beeld verkregen van de performale intelligentie. De duur van beide testen is ruim 2 uur.

* Zodra de WISC-V door de COTAN is getoetst ga ik testen met de WISC-V.

RAKIT-2
De RAKIT  is een herziene versie van de RAKIT-1 en geschikt voor kinderen van de bassischoolleeftijd (4 – 12.5 jaar). De test bestaat uit 12 subtesten: Figuurherkenning, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven, Analogieën, Kwantiteit, Schijven, Namen leren, Verborgen figuren, Ideeënproductie en Vertelplaat. De RAKIT-2 geeft naast het totaal IQ  een Perceptuele Redeneerfactor, een Verbale Leerfactor, Ruimtelijke Oriëntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor. Negen subtesten worden tweedimensionaal aangeboden. Schijven is meer praktisch bezig zijn, vertelplaat en ideeën productie zijn actief talig.

Anneke geeft om meerdere redenen de voorkeur aan de WISC-intelligentietest. Twee van die redenen zijn:

– De WISC hoeft niet gescoord te worden op een scoringsprogramma van de uitgever waardoor de persoonlijke gegevens onder eigen beheer blijven.
– Bij de WISC is het beelddenken goed te herkennen.

Onderzoek naar informatieverwerking

Als een kind een beelddenker is, wordt dit meestal direct duidelijk bij het afnemen van de WISC-III. Indien nodig kan de WISC-III aangevuld worden met didactisch onderzoek (het wereldspel, rekenen, taal, mogelijkheid tot visualiseren van woordjes). Klik hier voor meer informatie over beelddenken.