Intelligentieonderzoek

WPPSI-III-NL
De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) is een intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden t/m 7 jaar en 11 maanden. De test is in 1967 ontwikkeld door de vooraanstaande Amerikaanse psycholoog David Wechsler, bekend van de WISC (voor kinderen van 6 t/m 16 jaar) en de WAIS (voor volwassenen). De WPPSI-III-NL is een herziene uitgave waarin zowel voor Nederland als voor Vlaanderen normtabellen zijn opgenomen. De test is hierdoor valide en betrouwbaar.

WISC -V-NL *
De WISC-V is een individueel af te nemen test voor een uitgebreid onderzoek naar de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar.

De WISC-V beschikt over primaire indexscores voor specifieke cognitieve gebieden: verbaal begrip, de visueel ruimtelijke index, de fluid redeneren index, de werkgeheugen index en de verwerkingssnelheid index. Verder komt er een totaal IQ uit naar voren. Bij deze test is het belangrijk om niet alleen uit te gaan van het getal wat bij het totaal IQ op de testdag naar voren is gekomen maar vooral ook te kijken naar het betrouwbaarheidsinterval waarbinnen het totaal IQ ligt. Een kind functioneert rond dit totaal IQ, soms er net iets onder, soms er wat boven afhankelijk van de omstandigheden op het moment dat het kind met de opdracht bezig is. Ook zijn er nog aanvullende indexscores zoals de Non-verbale index en de Algemene vaardigheidsindex.

RAKIT-2
De RAKIT  is een herziene versie van de RAKIT-1 en geschikt voor kinderen van de bassischoolleeftijd (4 – 12.5 jaar). De test bestaat uit 12 subtesten: Figuurherkenning, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven, Analogieën, Kwantiteit, Schijven, Namen leren, Verborgen figuren, Ideeënproductie en Vertelplaat. De RAKIT-2 geeft naast het totaal IQ  een Perceptuele Redeneerfactor, een Verbale Leerfactor, Ruimtelijke Oriëntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor. Negen subtesten worden tweedimensionaal aangeboden. Schijven is meer praktisch bezig zijn, vertelplaat en ideeën productie zijn actief talig.

KIQT+
De KIQT+ is een speciaal ontwikkelde test voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Meer informatie over deze test kunt u vinden op de website van Scaliq. Deze test duurt ongeveer anderhalf uur, De exacte tijd is moeilijk aan te geven, dit is afhankelijk van de tijd en de pauzes die het kind nodig heeft.

De keuze voor de WISC-III, WISC-V, RAKIT of KIQT+ wordt in overleg met de ouders gemaakt en hangt af van de voorkeursinformatieverwerking van het kind (meer talig of visueel sterk) en de onderzoeksvraag. De WIPPSI-III-NL wordt altijd gebruikt voor de kleutergroep.

Onderzoek naar informatieverwerking

Als een kind een beelddenker is, wordt dit meestal direct duidelijk bij het afnemen van de WISC-V, eventueel aangevuld met enkele subtestjes uit de WISC-III en/of het wereldspel.