Corona en herstart praktijk na lockdown

Vanaf 11 mei start ik na de corona-lockdown weer met testen, maar wel op een zo veilig mogelijke wijze waardoor de cliënt en ikzelf geen gevaar lopen. Ik blijf de adviezen van het RIVM voortdurend opvolgen.

Er komt een looproute met pionnen. Boven de tafel waaraan ik test hangt een plexiglasscherm tussen mij en de cliënt. Er wordt tijdens het lopen in de ruimte 1,5 meter afstand gehouden. Bij het doorgeven van materialen draag ik plastic handschoenen.

Testen doe ik onder de volgende voorwaarden: 

1.       Er mag maar 1 ouder met het kind meekomen, ook geen broertjes en zusjes.
2.       De ouder blijft in de ontvangstruimte bij de ingang van het gebouw of buiten. Alleen de cliënt komt in mijn praktijkruimte. De ouder kan van buitenaf even naar binnen kijken in mijn praktijkruimte.
3.       De cliënt mag alleen komen als niemand in het gezin corona heeft gehad, of tot duidelijk is of een genezen corona-patiënt niet meer besmettelijk is en het gezin waaruit het kind/ de jongere komt geen enkele klacht heeft zoals verkoudheid (ook niet een beetje) en/of koorts of andere corona gerelateerde klachten.
4.       Ouder en kind nemen zelf iets te drinken en/of te eten mee. Het kind mag ook iets meenemen om zich mee te vermaken in de pauze van een kwartier.
5.       De cliënt wast de handen 30 seconden met zeep voor hij/zij mijn praktijkruimte binnen gaat en na een toiletbezoek.
6.       Binnen het gebouw wordt voortdurend afstand met anderen in acht genomen en niet gerend.
7.       De intake vindt plaats per mail. Een korte kennismaking vindt plaats op ruime afstand van elkaar in de ontvangstruimte bij de ingang van het gebouw waarna cliënt en ik naar mijn praktijkruimte gaan. De verslagbespreking vindt plaats via de telefoon. Het verslag wordt per mail opgestuurd en uitgeprint per post.

Voor u komt stuur ik deze informatie toe en vraag ik u deze brief uit te printen en ondertekend mee te nemen als bewijs dat u met deze regels bekend bent en ze onderschrijft.