Biografie

Anneke heeft 17 jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. In 1994 specialiseerde zij zich in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij behaalde via een post-academische opleiding het internationaal erkende ECHA-diploma. Tegelijkertijd begon ze met het begeleiden van hoogbegaafde kinderen via haar eigen bureau. In 2003 studeerde ze af aan de universiteit als psycholoog met een diagnostische aantekening. Sinds die tijd is zij zich meer gaan richten op onderzoek (testen/gedragsonderzoek) dan op begeleiding. Naast haar werk via haar eigen bureau, is ze 11 jaar werkzaam geweest als psycholoog in het speciaal basisonderwijs.

Anneke’s visie is dat ieder kind, met elk IQ, recht heeft op een juiste leef- en leeromgeving. Om deze omgeving te creëren, is het soms nodig eerst onderzoek te doen naar het functioneren van een kind en zijn of haar capaciteiten. Vanaf haar start in het onderwijs, zo’n 37 jaar geleden, heeft Anneke gezocht naar mogelijkheden om leerlingen te helpen die in de knel dreigen te raken. De combinatie van haar werk als schoolpsycholoog en haar werk binnen Bureau 130 heeft haar de kans gegeven zich voor een grote groep leerlingen in te zetten.

In 2009 volgde Anneke een studie bij bureau Ojemann. Hierdoor heeft zij de bevoegdheid verkregen om beelddenken vast te stellen, onder andere door middel van het wereldspel. In juni 2009 behaalde zij het certificaat voor Leraar Speciaal Onderwijs met als afstudeerrichting Gedragsspecialist. Hiermee kreeg zij de titel M. SEN (Master of Education in Special Educational Needs). In 2011 werd Anneke gecertificeerd coach voor de leermethode ‘Ik leer anders’, een methode voor kinderen die beelddenken. Hoewel haar nu nog de tijd ontbreekt om kinderen te coachen, verwerkt zij de methode wel in handelingsgerichte adviezen in het testverslag. Voor coaching en training in de methode verwijst zij naar een ‘Ik leer anders’-coach in de woonomgeving van het kind.

Inmiddels heeft Anneke ook een tweejarige studie afgerond bij Novilo als gevorderd talentbegeleider.

life coach