logo bureau130
 
homeonderzoekbeelddenkenbulletwerkwijzebulletbiografiebulletkostenbulletcontact
Bureau 130 is het test- en adviesbureau van Anneke van de Kamp, een ervaren psycholoog met een achtergrond in het onderwijs. Anneke heeft een warme persoonlijkheid en is zeer betrokken bij alle kinderen en ouders die haar inschakelen.

Bureau 130 brengt niet alleen het IQ in beeld, maar kijkt ook naar het gehele intelligentieprofiel van het kind. Met het onderzoek geeft Anneke inzicht in het functioneren van het kind, en adviezen voor het ontwikkelen van een zo optimaal mogelijke leef- en leeromgeving. De uitslag is niet alleen de IQ- score, maar een uitgebreide profielschets met veel informatie over de cognitieve capaciteiten. Wat kan het kind heel goed, en wat juist minder? Dit biedt concrete handvatten voor de beste manier van leren en begeleiden.

Veel aandacht gaat naar de manier waarop het kind informatie opneemt en verwerkt: verbaal, visueel- ruimtelijk of een combinatie daarvan. Pas als de informatie-verwerking van een leerling bekend is, kan er passend onderwijs worden gegeven. Een kind dat in de eerste plaats auditief informatie verwerkt, heeft vooral mondelinge uitleg nodig en moet zelf verwoorden hoe hij vraagstukken oplost. Een kind wat voornamelijk visueel informatie verwerkt, heeft veel aan voordoen, experimenteren en onderzoeken. Anneke wil ouders en leerkrachten helpen om een leef- en leeromgeving te bieden waarin het kind tot bloei komt.
 
  Snel resultaat
Ouders ontvangen op de testdag zelf al de eerste resultaten. Binnen een week ligt het testverslag klaar om te bespreken.
  Kennis van binnenuit
Anneke kent de school-omgeving van binnenuit: zij weet welke kennis leer-krachten nodig hebben en geeft handelingsgerichte adviezen in het verslag.
  Telefonisch advies
Ouders en leerkrachten kunnen altijd kosteloos telefonisch advies krijgen, ook nog jaren na het afnemen van de test.
  Geen gemiste lessen
Als de test plaats vindt op een zaterdag of in een schoolvakantie mist het kind geen lestijd. Doordeweeks testen is natuurlijk ook mogelijk.
   
 
 
 
 
Bureau 130 test en advies   /   't Zand 17   /   3811 GB Amersfoort   /   info@bureau130.nl